Αρχείο μηνός 2012

Βελτιώνοντας την Απόδοση με λύσεις χαμηλού κόστους σε μια συρρικνωμένη οικονομία

Tα τρία τελευταία χρόνια, έχουμε επανειλημμένα ακούσει ότι η οικονομία θα ανακάμψει «πολύ σύντομα». Εν τω μεταξύ, οι προϋπολογισμοί αυξάνονται με ολοένα μεγαλύτερη αυστηρότητα και κάθε νέα πρωτοβουλία περνά από ενδελεχή έλεγχο πριν εφαρμοστεί. Παρά τη λιτότητα, εξακολουθεί να ασκείται πίεση για δημιουργία και διατήρηση όλο και πιο παραγωγικού εργατικού δυναμικού, καθώς και την προετοιμασία εργαζομένων για την εφαρμογή νέων συστημάτων, κανονισμών, και προϊόντων ή υπηρεσιών. Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως θα πρέπει να πάρουμε μια θέση όταν η πολυαναμενόμενη οικονομική ανάκαμψη επιτέλους φτάσει. Συνέχεια