Αρχείο μηνός 2014

Η συσκευασία οδηγεί στην αγοραστική απόφαση!

Η συσκευασία  λοιπόν σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, επηρεάζει τη χονδρική πώληση , την πώληση στο κατάστημα, έχει αντίκτυπο στην ικανοποίηση του καταναλωτή από το προϊόν και οδηγεί στην επαναλαμβανόμενη αγορά.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ INFOGRAPHIC
Συνέχεια

Χαρτί: ο ηγέτης της συσκευασίας!

Στο άρθρο με τίτλο «Χαρτί: ο ηγέτης της συσκευασίας!», που δημοσιεύτηκε στο 64ο τεύχος του περιοδικού συσκευασίας Allpack, ο Κος Καραβασίλης αναλύει τη διάρθρωση της αγοράς της χάρτινης συσκευασίας καθώς και τις νέες τάσεις που επικρατούν σε αυτήν. Κεντρικός άξονας του άρθρου, είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χάρτινης συσκευασίας και η απήχησή της στο καταναλωτικό κοινό για λόγους υγιεινής και περιβαλλοντικής συνείδησης  αλλά και λόγω της ευελιξίας του υλικού που μπορεί να προσφέρει χάρτινες συσκευασίες υψηλής αισθητικής . Συνέχεια

Η καταναλωτική έρευνα και οι περιορισμοί της!

Η συλλογή και η διαχείριση της πληροφορίας είναι πλέον μία απαραίτητη διαδικασία για τις επιχειρήσεις, καθώς  είναι απαραίτητο  να λαμβάνουν αποφάσεις βασισμένες σε αντικειμενικά δεδομένα  και όχι στηριζόμενες στη διαίσθηση των στελεχών τους ή  και στην τύχη. Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερα διαδεδομένες μετά τις έρευνες αγοράς είναι οι καταναλωτικές έρευνες. Συνέχεια