Αρχείο μηνός 2015

Καταναλωτές 60 +: Μια δυναμική και κερδοφόρα ομάδα-στόχος.

Μια αγορά που δυστυχώς είτε περιφρονείται, είτε δεν προσεγγίζεται με τον κατάλληλο τρόπο τα τελευταία χρόνια από τις διαφημιστικές εταιρείες και τους ανθρώπους του μάρκετινγκ είναι οι καταναλωτές με ηλικία άνω των 50 χρονών, αυτοί δηλαδή που γεννήθηκαν μετά των Β’ παγκόσμιο πόλεμο, ως αποτέλεσμα τη λεγόμενης έκρηξης των γεννήσεων (Baby Boom). Ωστόσο, αυτή η ομάδα-στόχος αναμένεται να αυξηθεί σε μέγεθος παγκοσμίως, λόγω την πτώσης των επιπέδων γεννητικότητας και θνησιμότητας. Ήδη ανέρχεται σε περίπου 800 εκατομμύρια πληθυσμό, ενώ για το 2050 εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 2 δισ. Στην Ευρώπη μάλιστα αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού. Συνέχεια

Έξυπνες συσκευασίες που προειδοποιούν και μεταμορφώνονται!

Οι συσκευασίες των ποτών και των τροφίμων συνεχώς εξελίσσονται για να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες και πολυδιάστατες απαιτήσεις και  καθημερινές ανάγκες των καταναλωτών για ευκολία, πρακτικότητα και μεγάλη διάρκεια. Αδιαμφισβήτητα  λοιπόν, η νέα επικρατούσα τάση που κεντρίζει το ενδιαφέρον της βιομηχανίας αφορά την ενσωμάτωση επιπρόσθετων καινοτόμων χαρακτηριστικών, ώστε πλέον να γίνεται λόγος για πιο έξυπνες συσκευασίες που παρατείνουν το χρόνο ζωής των προϊόντων στο ράφι, τα διατηρούν φρέσκα μακροπρόθεσμα και προειδοποιούν έγκαιρα τον ενδιαφερόμενο για την λήξη, την αλλοίωση ή τη θερμοκρασία τους. Συνέχεια

Ο ρόλος της τιμής στην αντίληψη ενός brand.

Η αντίληψη ενός καταναλωτή για τις αξίες, την προσωπικότητα και την κληρονομιά που φέρει ένα brand,  συμβάλουν στην ψυχολογία που αποκτά ο ίδιος απέναντι σε ένα εμπορικό σήμα. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των αντιλήψεων των πελατών διαδραματίζει επίσης η τιμολόγηση.  Η σωστή διαχείριση του τρόπου επιρροής της τιμολόγησης ενός brand είναι απαραίτητη για τα εμπορικά σήματα και τους κατασκευαστές.  Η στρατηγική τιμολόγησης επηρεάζει την καθαρή θέση του brand, και γι’ αυτό είναι σημαντικό να καταλάβουμε πώς καθορίζουν οι καταναλωτές την αξία του σήματος και ποιος είναι ο ρόλος της τιμής σε αυτή τη διαδικασία.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ INFOGRAPHIC…
Συνέχεια

Πώς να δημιουργήσετε νέες αγορές!

Είναι πλέον σύνηθες οι επικεφαλής των διαφόρων εταιρειών –είτε είναι start-ups είτε είναι μεγάλες και καθιερωμένες- να προσπαθούν να υιοθετήσουν έξυπνες και καινοτόμες στρατηγικές προκειμένου να επικρατήσουν των αντιπάλων τους στις διάφορες αγορές. Ωστόσο συχνά οι στρατηγικές αυτές καταλήγουν να μην είναι πρακτικές και να συγκλίνουν, καθώς οι εταιρείες αυτές υιοθετούν την ίδια προσέγγιση όσον αφορά τον προσδιορισμό των πελατών τους, των επιθυμιών και αξιών τους και του πεδίου εφαρμογής των προϊόντων και των υπηρεσιών που θα πρέπει να τους προσφέρουν, πετυχαίνοντας συνήθως οριακές βελτιώσεις στο κόστος ή την ποιότητά τους ή και στα δύο. Συνέχεια