Αρχείο μηνός 2018

«Υποτιμημένοι» εργαζόμενοι, ένας παράγοντας κάμψης της παραγωγικότητας

Οι εργαζόμενοι αποτελούν ένα από τα πολυτιμότερα κεφάλαια μιας εταιρείας, καθώς η εύρυθμη λειτουργία της εξαρτάται εν πολλοίς από τη δική τους απόδοση. Παρ’ όλα αυτά δεν είναι λίγες οι φορές που εκείνοι αισθάνονται ότι η συνεισφορά τους δεν εκτιμάται όσο θα έπρεπε, με αποτέλεσμα την κάμψη της παραγωγικότητάς τους. Ποια είναι όμως τα σημάδια από τα οποία μπορεί να γίνει αντιληπτό αυτό το αίσθημα; Συνέχεια