Καριέρα

 

H DK Marketing αναζητά υπαλλήλους για την θέση του Client Account Manager στη Θεσσαλονίκη με τα παρακάτω προσόντα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Επίπεδο Εκπαίδευσης – Δεξιότητες 

Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητή καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας: Γερμανικά, Γαλλικά, Τούρκικα, Ρώσικα

ΆριστηχρήσηΗ/Υ(Word, PowerPoint, Excel)

Προϋπηρεσία επιθυμητή σε ανάλογη θέση

Ικανότητες 

Οργανωτικότητα (προγραμματισμός & διαχείριση χρόνου)

Αναλυτική και συνθετική σκέψη

Υπευθυνότητα – Συνέπεια

Επαγγελματική συμπεριφορά

Εμπιστευτικότητα & εχεμύθεια αναφορικά με τα δεδομένα προς διαχείριση

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εταιρία προσφέρει δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους (με φωτογραφία) στο: careers@dkconsultants.gr

Η επιλογή θα γίνει μετά από αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων και προσωπική συνέντευξη με τους επικρατέστερους υποψηφίους.