Αρχείο κατηγορίας ABOUT MARKETING

Retail Analytics, ένα νέο εργαλείο στα χέρια των επιχειρήσεων.

Η συλλογή δεδομένων για την παρατήρηση και πρόβλεψη της καταναλωτικής συμπεριφοράς αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο και χρησιμοποιείται εδώ και πολύ καιρό. Μέχρι τώρα όμως περιοριζόταν μόνο στα ψηφιακά μέσα με αποτέλεσμα να αγνοούνται χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στα φυσικά καταστήματα. Συνέχεια

Neuromarketing, ένας νέος τρόπος προσέγγισης του κοινού

Ζούμε σε μια εποχή όπου η έκθεση σε μια πληθώρα μηνυμάτων είναι πλέον αναπόφευκτη. Καμπάνιες στα κοινωνικά δίκτυα, προωθητικές ενέργειες, χορηγίες, όλα αποτελούν μέσα προσέλκυσης των καταναλωτών προς την κατεύθυνση που εμείς επιθυμούμε. Έχουν όμως όλα τα μηνύματα που στέλνουμε θετικό αντίκτυπο στο κοινό ή μπορεί να ξοδέψουμε ένα μεγάλο ποσό χρημάτων χωρίς το ανάλογο αποτέλεσμα; Πλέον, με τη χρήση του neuromarketing, της χρήσης μετρήσεων των εγκεφαλικών λειτουργιών, έχουμε μια ασφαλή ένδειξη ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση.  Συνέχεια