ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η αγορά είναι έντονα ανταγωνιστική και διεθνοποιημένη. Απαιτεί από τις επιχειρήσεις σωστό σχεδιασμό και ορθολογικότερη  κατανομή των πόρων τους. Η υιοθέτηση της σωστής στρατηγικής  και η εφαρμογή των τακτικών πλάνων που την συνθέτουν είναι  απαραίτητα εργαλεία και οδηγοί για την επιτυχία τους. Αυτό  κάνουμε εμείς στην DK Marketing. Παρέχoυμε σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και δραστηριότητας ολοκληρωμένες υπηρεσίες marketing από το 1999.

Συγκεκριμένα :
  1. ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
  2. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
  3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, BRANDING
  4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  5. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
  6. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΜΙΣΜΟ
  7. ΔΟΚΙΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ, CONCEPT TESTING